OBLIGATO
Ensemble Javorkai
Glavni namen ustanovitve skupine Jávorkai je želja bratov Jávorkai preseci ozke meje klasicne glasbe in ustvariti le njim lasten svet zvokov, ki odražajo posameznikove izkušnje in vtise. Na trdni osnovi klasične glasbe gradijo nov razburljiv stil s sestavinami jazz ritmov in etnicnih melodij iz celotne Karpatske kotline, ki se je širila od tradicionalne madžarske in romske glasbe pa vse do židovske ljudske glasbe. Namen ni ohranjanje vrednot posameznih komponent, temvec njihova medsebojna krepitev. Ni nakljucje, da je eno izmed glavnih podrocij, na katero se skupina osredotoca, ravno izpopolnitev del velikih madžarskih
skladateljev Béle Bartóka in Zoltána Kodályja. Njuna prizadevanja za združitev klasicne in ljudske glasbe so namrec predstavljala eno izmed kljucnih zamisli za ustanovitev skupine.

Béla Bartók: Šest romunskih plesov

Zoltán Kodály: Duo Op.7
maestoso e largamente ma non troppo
Lento - Presto

Henryk Wieniawski: Etüde- Caprice v a-molu Op.14/4


Niccolo Paganini: Capriccio v a-molu Op.1No.24 solo Cello


Heinrich Wilhelm Ernst: Etuda št.6 »Letzte Rose«
Introduction, Theme and Variations na irsko
narodno "The Last Rose of Summer for solo
Violin"

G.F. Händel /Johan Halvorsen: Passacaglia v g-molu

Arrangements: Javorkai 1,3,4,6


Aram Kachaturian: Ples sabelj iz " Gayaneh"


Jenö Hubay: Csardas scena Hullamzo Balaton


Grigoras Dinicu: Hora staccato

Pablo Sarasate: Ciganski napevi op.20

Georges Boulanger: Comme si comme se, pizzicato valcek

Johannes Brahms: Madžarski ples št.5

Vittorio Monti: Csardas

Sandor Javorkai, violina
Adam Javorkai, viola
Christian Olah, viola
István Feher, cimbale
Laszlo Ökrös, klarinet
Franz Jaroka, kontrabas
Izdelava: MMstudio