BORUT GRCE -BRUT

Brut pri svojem delu izhaja iz fotografije, ki jo kolažira in nadgrajuje z digitalno, pogosto samodejno generirano računalniško grafiko, včasih fraktalno, pogosto pa v obliki stohastičnih psevdoprostorskih vzorcev,
prepoznavnih in prepoznavanih kot imaginarna topografska mreža, ki se vpleta v realno, večinoma urbano topografijo. Osnovna tema njegovih digitalnih kolažev je tako imenovani široki pogled, ki skuša ozavestiti
nezavedni del vidne zaznave, oziroma s prekrivanjem različnih gledišč izničiti koncept prostora kot enoznačno definiranega skupka točk v treh dimenzijah in absolutnega časovnega toka kot enosmernega sosledja
zaporednih trenutkov. Namesto tega uvaja koncept večsmerne ali celo vsesmerne hkratnosti, gledalca pa spelje v sladko past, ko mu v morda na prvi pogled abstraktni sliki ponudi nekaj jasno prepoznavnih detajlov, ki
aktivnega gledalca posrkajo v preplet časovno in prostorsko diverzificiranih gledišč in ga tako prisilijo, da skuša najprej razgraditi in potem znova zgraditi končno podobo umetniškega dela. In celo takrat, ko je končni izdelek videti kot le še ena fotografija, je to skoraj zagotovo
zgolj provokacija.

Brut je imel že več samostojnih razstav po Sloveniji, sodelaval pa je tudi na skupinskih razstavah v Italiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Združenih državah.

Izdelava: MMstudio