SPLOšNA PRAVILA

1. prijavnina znaša 100 EUR.

Rok za prijavo je 20.6.2011 s priloženo prijavnico, kopijo rojstnega lista
in potrdilom o vplačani prijavnini

(TTR: NLB d.d. 02091-00350153 25), na naslov:

Festival Bled
Alpska 74,
4248 Lesce

KONTAKT:

tel.+fax :++386 (0)4 5317610
e-mail:festival.bled@siol.net
www.festivalbled.com
Izdelava: MMstudio